Sídlo ČSVZ - Dům ČSVTS, Novotnéno lávka 5, Praha 1 Ing. František Knížek:
Nástin dějin Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů
(ČSVZ) od roku 1990

Česká národní skupina AIPPI (1993 - 1994)

Dalším souputníkem Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů počátkem 90. let minulého století byla Česká národní skupina AIPPI (Association Internationale pour la protection de la propriété industrielle - Mezinárodní sdružení na ochranu průmyslového vlastnictví, nejstarší nevládní mezinárodní organizace v oblasti průmyslového vlastnictví, založená 8. května 1897 v Bruselu), která se ustavila 15. prosince 1993 z bývalé Československé národní skupiny AIPPI v důsledku rozdělení Československa.
Mezinárodní sdružení AIPPI přijalo Českou národní skupinu AIPPI za svého člena v červnu 1994.

Historii ustavení České národní skupiny AIPPI dokládá článek "Česká národní skupina AIPPI ustavena", zveřejněný pod značkou MH na stranách 59 - 61 měsíčníku Průmyslové vlastnictví číslo 2/1994.

Faksimile dokumentu (klikněte na obrázek pro zvětšení):


Česká národní skupina AIPPI ustavena (str. 59) Česká národní skupina AIPPI ustavena (str. 60) Česká národní skupina AIPPI ustavena (str. 61)


Členskou základnu České národní skupiny AIPPI tvoří zejména patentoví zástupci a advokáti, zástupci průmyslu a obchodu a další individuální a kolektivní členové (fyzické a právnické osoby), mající vztah k území České republiky se zájmem o ochranu duševního vlastnictví.

Více informací naleznete na webových stránkách České národní skupiny Mezinárodního sdružení pro ochranu duševního vlastnictví (AIPPI Czech Reublic) na adrese: http://www.aippi.cz/


Editor: Ing. František Knížek.
E-Mail:
fknizek@centrum.cz
Stránka vytvořena dne 22. července 2009. Datum poslední úpravy: 25. prosinec 2009 01:52:25.
Kódování češtiny: Windows-CP1250


Počítadlo přístupů od 22. července 2009


Hlavní stránka Projekty   Hlavní stránka Nástin dějin ČSVZ

© Ing. František Knížek 2009

Powered by wz.cz