Sídlo ČSVZ - Dům ČSVTS, Novotnéno lávka 5, Praha 1 Ing. František Knížek:
Nástin dějin Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů
(ČSVZ) od roku 1990

Publikační činnost členů ČSVZ (1990 - 1995)

Archiv

Zde jsou k dispozici faksimile archivních článků členů ČSVZ v odborném tisku.

Elektronické verze archivních dokumentů uvedených níže pořídil autor (editor) těchto stránek.Editor: Ing. František Knížek
E-Mail:
fknizek@centrum.cz

Stránka vytvořena: 16. května 2010. Datum poslední aktualizace:
16. květen 2010.
Kódování češtiny: Windows-1250.


Počítadlo přístupů od 16.5.2010

Na osobní stránku Na blog Hlavní stránka Nástin dějin ČSVZ Hlavní stránka Projekty

© Ing. František Knížek 2010

Powered by wz.cz