Sídlo ČSVZ - Dům ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. František Knížek:
Nástin dějin Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů
(ČSVZ) od roku 1990
       


Výsledky „Mezinárodní ekologické soutěže“


„Mezinárodní ekologická soutěž v regionech podél česko-polské hranice“ byla vyhlášena v České republice zveřejněním v Technickém týdeníku č. 2/97 dne 14.1.1997 (Zpravodaj ČSVZ č. 1/97). V Polské republice byla soutěž vyhlášena na aktivu SPWiR v Poraji dne 8.1.1997. Patronát nad soutěží převzali generální konzul PR v ČR pan Bernard Blaszcyk a generální konzul ČR v PR pan Josef Byrtus.

Soutěž byla propagována informačním letákem, zaslaným do všech okresů přihraničních regionů. Dne 5. června 1997 se konal v Třinci aktiv, na který byli pozváni zástupci všech přihraničních okresů. S ohledem na povodně v červenci 1997 byl posunut termín uzávěrky přihlášek a rozesílán nový leták. Záštitu nad soutěží převzal senátor třinecké oblasti pan Emil Škrabiš.

Do soutěže bylo přihlášeno 32 projektů z PR a 22 řešení z ČR (z toho 13 řeší ochranu ovzduší a 9 ochranu vod). Odbornou úroveň přihlášených projektů posuzovaly národní jury v ČR a v PR, závěrečné rozhodnutí měla mezinárodní jury, která s konečnou platností rozhodla o 1. ceně. Výsledky „Mezinárodní ekologické soutiže v regionech podél česko-polské hranice“ byly slavnostně vyhlášeny dne 5. prosince 1997 v Kulturním domě TRISIA v Třinci:

1. cena (80 000 Kč):
„Zmodernizovaný proces chlazení koksárenského plynu“ (v ČR realizován na koksovně v Třineckých železárnách, a.s., v Třinci a na koksovně Šverma v Ostravě, v PR na koksovně Zdieszowice).
Přihlašovatel: Koksoprojekt, Krakow.
Řešitelé: 10 pracovníků Koksoprojektu Krakow, 6 pracovníků Třineckých železáren, a.s., Třinec a 6 pracovníků koksovny Jan Šverma Ostrava.

Z českých projektů byly oceněny:

2. cena (50 000 Kč):
„Snížení produkce odpadních vod a látkového znečištění na lokalitě LAZY“
Přihlašovatel: OKD, a.s., Důl Lazy, o.z., Orlová.
Řešitelé: Ing. Jan Straník, Ing. Alice Mohačová, Ing. Martin Drobík.

3. cena (30 000 Kč)
„Kogenerační jednotka - Krkonošské papírny, a.s., Hostinné“
Přihlašovatel: Istroenergo, a.s., odštěpný závod Třinec.
Řešitelé: kolektiv pracovníků Istroenergo, a.s., Levice.

4. cena (10 000 Kč):
„Čistší produkce pro výrobu chloraminu“
Přihlašovatel: Bochemie s.r.o., Bohumín.
Řešitelé: Ing. Emil Pastucha, Vanda Kaňoková, Ing. Jaromír Smrček, Ing. Jiří Gaura.

Čestná uznání (á 5 000 Kč):

„Snížení materiálových a surovinových výstupů na mořírně provozu tažírna patentových drátů v ŽDB, a.s., Bohumín“
Přihlašovatel: ŽDB, a.s., Bohumín.
Řešitelé: Josef Hladík, Ing. Josef Kolek, Ing. Vladimír Svoboda.

„Úprava roštového kotle K4 na systém fluidního spalování centrální výtopny v Bruntále“
Přihlašovatel: Teplo Bruntál, a.s., Bruntál.
Řešitel: Ing. Milan Ptáček.

„Ekologické řešení kotelny teplárny E3 v a.s. Energetika Třinec“
Přihlašovatel: ET - Energetika, a.s., Třinec.
Řešitelé: kolektiv pracovníků ET - Energetika, a.s., Třinec.

„Možnosti rozšíření využití recirkulace vody ve Válcovnách plechu, a.s., Frýdek - Místek“
Přihlašovatel: Válcovny plechu, a.s., Frýdek - Místek.
Řešitelé: Ing. Dagmar Lacná, Ing. Tomáš Merta, Ing. Ivana Pindurová.

„Bezdýmné obsazování komor na koksovně v Třineckých železárnách, a.s., Třinec“
Přihlašovatel: Třinecké železárny, a.s., Třinec.
Řešitelé: kolektiv pracovníků V/1 - koksochemická výroba.

Ocenění řešitelé obdrželi diplomy, pamětní medaile pí. Marie Curie - Sklodowski (ke 130. výročí narození) a osobní dopis náměstka ministra životního prostředí České republiky. Za výsledky v oblasti snižování zátěže životního prostředí a za podporu uvedené soutěže byla akciová společnost Třineckých železáren oceněna pohárem a diplomem generálního konzula ČR v PR.

 

* * *

 
Zdroj: Zpravodaj ČSVZ č. 1/1988 (str. 2 - 3)
 

Editor: Ing. František Knížek.
E-Mail:
fknizek@centrum.cz

Stránka vytvořena dne 17 července 2011. Datum poslední úpravy: 17. červenec 2011 17:28:18.
Kódování češtiny: Windows-CP1250


Počítadlo přístupů od 17. července 2011


Na osobní stránku Na blog Hlavní stránka Nástin dějin ČSVZ Hlavní stránka Projekty

Design © Ing. František Knížek 2011

Powered by wz.cz