Vyhodnocení 3. ročníku
Mezinárodní ekologické soutěže EKO 2000
na ochranu životního prostředí
v České - Polské - Slovenské republice


Do 3.ročníku EKO 2000 bylo celkem přihlášeno 69 proekologických projektů zaměřených na zamezení ničení a poškozování životního prostředí lidskou činností. Z Polska bylo přihlášeno 37 projektů, 22 z České republiky a 10 projektů ze Slovenska, které se této soutěže zúčastnilo poprvé.

Vyhodnocení soutěže proběhlo ve dvou etapách. První etapu tvořila národní kola a projekty vyhodnocené v nich jako nejlepší byly nominovány do kola druhého - mezinárodního. Česká hodnotitelská komise hodnotila 22 soutěžních projektů z ČR a určila jejich následující pořadí:

1. místo
Využití popílku z teplárenských kotlů v hornictví
Autoři: Kolektiv pracovníků Energetiky Třinec, a.s.

2. místo
Termická úprava okují v NH Ostrava, a.s.
Autoři: Ing. Otmar Trytko, Ing. Petr Cintl

3. místo
GO s REM spékacích pásů aglomerace Třineckých železáren, a.s.
Autoři: Ing. Ondřej Kluz, Ing. Gustav Hofierka

4. místo
Recyklace využitelných složek komunálního odpadu papír, plasty, organické složky.
Autoři: Nehlsen Třinec s.r.o. Ing. Tomáš Sabovčík

5. místo
Odsíření koksárenského plynu koksovny TŽ, a.s.
Autoři: Koksochemická výroba - Ing. Tomáš Wajda, Ing. Mojmír Palička

Zvláštní ocenění:
Základní škola Prameny z Karviné Ráj - Za ekologický přístup žáků k otázce životního prostředí (obrázky a texty vyjadřující představy dětí o životním prostředí a jeho ochraně).
Autoři: ZŠ Prameny - Mgr. Pavla Ziembová

Komise se rozhodla další ceny neudělovat, jelikož nesplňovaly statut soutěže.

Ve shodě se zásadami soutěže byla v mezinárodním kole Česká republika reprezentována projektem "Využití popílku z teplárenských kotlů v hornictví". Polská strana zde byla zastoupena projektem "Instalacja odpylająca pieca łukowego" od ELSTAL - Łabędy Sp. z o.o. Gliwice a Slovensko projektem "Využitie ocelárenskej trosky zo STEEL Košice s.r.o. v cestnom staviteľstve" od kolektivu autorů VaSÚ Košice.

Jako vítězný vyhodnotila mezinárodní jury projekt s názvem "Využití popílku z teplárenských kotlů v hornictví" předložený Energetikou Třinec, a.s.

Pozn.: Celý protokol ze zasedání mezinárodní jury obsahuje 8 stránek.

Ing. Jan Chwistek


Stránka vytvořena: 6. prosince 2000. Datum poslední úpravy: 16.07.2011


Počítadlo přístupů od 16. července 2011