Vyhodnocení 5. ročníku
Mezinárodní ekologické soutěže EKO 2003
na ochranu životního prostředí
v České - Polské - Slovenské republice


Do 5. ročníku EKO 2003 bylo celkem přihlášeno 49 ekologických projektů zaměřených na zamezení ničení a poškozování životního prostředí lidskou činností. Z Polska bylo přihlášeno 19 projektů, 17 z České republiky a 13 projektů ze Slovenska.

Vyhodnocení soutěže proběhlo ve dvou etapách. První etapu tvořila národní kola a projekty vyhodnocené v nich jako nejlepší byly nominovány do kola druhého - mezinárodního.

Česká hodnotitelská komise (Ing. Bohdan Grzegorz - předseda poroty, Ing. Měčislav Kaleta, Ing. Luboš Kubík, Ing. Jan Kobielusz - členové poroty) dne 14.10.2003 vyhodnotila 17 soutěžních projektů z ČR (4 projekty nesplňovaly kritéria soutěže a tudíž nebyly hodnoceny) a určila jejich pořadí:

1. místo
Opatření ke snížení ztrát konvertorového plynu - rekonstrukce ventilátorové stanice konvertorového plynu
Kolektiv pracovníků Energetika Třinec, a.s.

2. místo
Využití důlního plynu v hutním provoze Univerzální trať - Třineckých železáren, a.s. Třinec
Kolektiv pracovníků provozu VB - Třinecké železárny, a.s. Třinec

3. místo
Ekologizace benzolky na koksovně v TŽ, a.s.
Koksochemická výroba Třineckých železáren, a.s. Třinec

4. místo
Neuděleno

5. ocenění jury
Trubky s rotačním profilem
Ing. Vladimír Pluháček, BP Mercato

U projektů oceněných na 2. a 3. místě (vzhledem k jejich technické úrovni, ekonomickým a ekologickým dopadům) porota doporučila krácení stanovené odměny o 50 %.

Další projekty, jenž byly hodnoceny bez uvedení pořadí:

  • Rozšíření horkovodní sítě (Energetika Třinec, a.s.)
  • Snížení objemu vypouštěné odpadní průmyslové vody (Energetika Třinec, a.s.)
  • Výstavba ČOV v dřevomodelárně (Slévárny Třinec, a.s.)
  • Vložkování potrubí pitné vody (Energetika Třinec, a.s.)
  • Separace všech využitelných složek komunálního odpadu (Nehlsen Třinec, a.s.)
  • Získání certifikátu na popílkovou maltu RETASET (Energetika Třinec, a.s.)
  • Zlepšení pracovních podmínek na strojovně E III (Energetika Třinec, a.s.)
  • Výstavba skladů CHLP (Slévárny Třinec, a.s.)
  • Zálohování plynového počítače WAX (Energetika Třinec, a.s.)

Ve shodě se zásadami soutěže byla v mezinárodním kole Česká republika reprezentována projektem "Opatření ke snížení ztrát konvertorového plynu - rekonstrukce ventilátorové stanice konvertorového plynu" (Kolektiv pracovníků Energetika Třinec, a.s.). Polská strana zde byla zastoupena projektem "Ekologiczny uwodniony dodatok do paliw (mgr Remigiusz Szczepaniak) a Slovensko projektem "Odprášenie spekacích pásov aglomerácie" (útvar GM pre environment, U.S, Steel Košice, s.r.o).

Jako vítězný vyhodnotila mezinárodní jury projekt ČR s názvem "Opatření ke snížení ztrát konvertorového plynu - rekonstrukce ventilátorové stanice konvertorového plynu" (Kolektiv pracovníků Energetika Třinec, a.s.), který získal hlavní cenu v mezinárodní soutěži EKO 2003.


Stránka vytvořena: 31. března 2004. Poslední aktualizace: 16. červenec 2011 20:51


Počítadlo přístupů od 31.3.2004