Sídlo ČSVZ - Dům ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. František Knížek:
Nástin dějin Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů
(ČSVZ) od roku 1990
       

2. Ročník

mezinárodní ekologické soutěže


Česká hutnická společnost Třineckých železáren, a.s. Třinec (ČSH),
Třinecké železárny, a.s. Třinec, PSČ 739 70;

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů (ČSVZ),
Novotného lávka 5, Praha 1, PSČ 116 68;

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców a Racjonalizatorów Krajova Rada - Warszawa (SPWiR),
ul. Rydygiera 8, Warszawa, 017 93;

Stowarzyszenie Inźynierów i Techników Przemyslu Hutniczego (SITPH),
ul. Podgórna 4, Katowice;

pod záštitou senátora České republiky Emila ŠKRABIŠE a ve spolupráci Ministerstva životního prostředí České republiky a Ministerstva ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa Polské republiky a generálního konzula České republiky v Katowicích Josefa BYRTUSE

vyhlásili v regionech podél česko-polské hranice


2. ročník

MEZINÁRODNÍ EKOLOGICKÉ SOUTĚŽE


Cíl soutěže:

Zamezit ničení a poškozování životního prostředí všemi obory lidské činnosti.

Co lze do soutěže přihlásit:

Návrhy řešení technologií, které:

 • sníží tempo spotřeby přírodních zdrojů a zásob a tvorbu nově tvořených odpadů,
 • svým zavedením zajistí bezodpadový provoz, nebo sníží odpady a zajistí recyklink v plném či částečném rozsahu,
 • svou realizací zabezpečí uzavřené recyklované vodní systémy a vypouštění do říčních toků jen zdravé, ekologicky neškodné čisté vody,
 • zvýší užitkovost výrobků s cílem snížit ekologické nebezpečí,
 • zajistí vývoj a výrobu zařízení:
  - ke snižování energetické náročnosti,
  - ke zvyšování efektivnosti výroby energií,
  - pro zlepšení spalování všech médií a záměny za ekologická paliva,
  - pro bezodpadové energetické technologie.

Za nejlepší řešení budou uděleny odměny:

1. cena 100 000,- Kč (10 000 zl.) společná česko-polská
2. cena 50 000,- Kč české řešení
3. cena 30 000,- Kč české řešení
4. cena 10 000,- Kč české řešení
5. cena 5 000,- Kč zvláštní ocenění (pět ocenění)

 

Přihlášky nutno zaslat do 31.3.1999 na níže uvedené adresy. Výsledky budou vyhlášeny do 31.5.1999 za účasti vyhlašovatelů a sponzorů.

Pravidla soutěže na ochranu životního prostředí pro přihlášku do této soutěže lze získat na níže uvedených kontaktních adresách.

Průběžné informace:

Průběžné informace o soutěži v ČR budou poskytovat Technický týdeník, Hutnické listy a regionální tisk.

Kontakt:

Česká hutnická společnost
Třinecké železárny, a.s. Třinec
739 70 Třinec
fax 0659/434450
tel. 0659/434054, 433840

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů
Ing. Václav Míšek
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
fax 02/242 278 36

 
Zdroj: Zpravodaj ČSVZ č. 3/1988 (strana 4)
 

Editor: Ing. František Knížek.
E-Mail:
fknizek@centrum.cz

Stránka vytvořena dne 17. července 2011. Datum poslední úpravy: 17. červenec 2011 18:46:27.
Kódování češtiny: Windows-CP1250


Počítadlo přístupů od 17. července 2011


Na osobní stránku Na blog Hlavní stránka Nástin dějin ČSVZ Hlavní stránka Projekty

Design © Ing. František Knížek 2011

Powered by wz.cz