Vyhlášení 4. ročníku
Mezinárodní ekologické soutěže EKO 2001
na ochranu životního prostředí
v Polské - České - Slovenské republice


4. ROČNÍK

MEZINÁRODNÍ EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ

EKO 2001


I.

Soutěž organizuje:

1. Česká hutnická společnost Třineckých železáren, a.s. Třinec (ČHS)
Třinecké železárny, a.s. Třinec, PSČ 739 70

2. Český svaz vynálezců a zlepšovatelů Praha (ČSVZ)
Novotného lávka 5, Praha 1, PSČ 116 68

3. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców a Racjonalizatorów
Krajowa Rada - Warszawa (SPWiR)
ul. Rydygiera 8, Warszawa, 017 93

4. Stowarzyszenie Inźynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (SITPH)
ul. Podgórna 4, Katowice

5. Slovenská hutnická společnost
Urbánkova č.2, Košice 04001

6. Hutnícká fakulta, Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice 040 01

Seznam sponzorů bude publikován samostatně v Polské, České a Slovenské republice.

II.

Cílem soutěže je zamezení ničení a poškozování životního prostředí všemi obory lidské činnosti.

III.

Soutěže se můžou účastnit fyzické i právnické osoby z české, polské a slovenské republiky, zda provádí nebo neprovádí podnikatelskou činnost. Soutěže se mohou účastnit právnické a fyzické osoby z dalších států. Tato řešení budou začleněna do národních soutěží v České, Polské a Slovenské republice dle rozhodnutí mezinárodního organizačního výboru. Státy, které se tímto způsobem účastní Mezinárodní ekologické soutěže, budou mít v roce 2001 statut pozorovatele.

IV.

Do soutěže mohou být přihlášená technická řešení, vynálezy, patenty, racionalizační řešení provedená, vyřešená, realizovaná v období od 1. ledna 2001 do 30. září 2001.

Jedná se o návrhy řešení technologií které:

 • sníží tempo spotřeby přírodních zdrojů a zásob a tvorbu nově tvořených odpadů,
 • zavedením zajistí bezodpadní provoz anebo sníží odpady, zajistí recyklink v plném nebo částečném rozsahu,
 • zavedením zajistí uzavřené recyklované vodní systémy a vypouštění do říčních toků jen zdravé neškodné ekologicky čisté vody,
 • zvýší užitkovost výrobků s cílem snížení ekologického nebezpečí,
 • zajistí - způsobí rozvoj a výrobu zařízení zabezpečující:
  - snižování energetické náročnosti
  - zvyšování efektivnosti výroby energií
  - zlepšení spalování všech médií a záměny za ekologická paliva
  - bezodpadové energetické technologie
 • V.

  Přihlášky do soutěže musí obsahovat:

  • jméno, příjmení, firmu – přihlašujícího, telefon, fax, e-mail
  • název řešení
  • charakteristiku řešení
  • nákresy, výkresy, fotografie, patentní vzory, průmyslové vzory anebo jiné charakteristiky, které umožní ohodnocení
  • poznatky a zkušenosti investorů, uživatelů anebo kvalifikovaných odborníků a institutů
  • personálie autorů - jméno a příjmení, vzdělání, adresa - eventuálně zaměstnání, číslo telefonu nebo faxu.

  VI.

  Do soutěže lze přihlásit i více řešení téže osoby, avšak každé řešení musí mít samostatnou přihlášku.

  Pro přihlášky nejsou samostatné formuláře a postupuje se dle článku 5.

  VII.

  Řešení se zasílá do 30. září 2001 na adresy:

  Česká republika

  PP - Česká hutnická společnost /ČHS/
  Třinecké železárny, a.s. Třinec
  739 70 Třinec, fax 0659/ 43 4450 – 433830, č.tel.0659/ 43 4054 - 432322

  Polsko

  Krajowa Rada
  (SPWiR - Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów)
  ul. Rydygiera 8
  017 93 Warszawa
  tel. fax 633 84 82; 633 95 11

  Slovensko

  Hutnická fakulta, Technická universita Košice
  Letná 9, Košice 040 01, fax: 095/6337048 tel.: 095/6331814

  VIII.

  Národní soutěže v rámci EKO 2001 jsou řízené národními organizačními výbory. Členy národního organizačního výboru delegují pořadatelské organizace dané země. Mezinárodní ekologickou soutěž EKO 2001 řídí mezinárodní organizační výbor, do kterého jsou delegováni zástupci národních organizačních výborů.

  IX.

  Vyhlášení výsledků v národní soutěži provede národní jury, nominovaná národním organizačním výborem. O počtu udělených cen rozhoduje organizační výbor. Výše odměny za I. místo v národní soutěži nesmí převýšit odměnu mezinárodní ceny. Výsledky národních soutěží se provedou samostatně. V případě neúčasti oceněných soutěžících se jim výsledky oznámí písemně.

  X.

  Řešení, která získala 1. místa v národních soutěžích, postupují do mezinárodní soutěže. Ocenění těchto třech řešení a výběr vítěze 4. ročníku EKO 2001 provede mezinárodní jury ve složení 2 zástupců Polské republiky, 2 zástupců České republiky a 3 zástupců Slovenské republiky. Členy jury delegují národní organizační výbory a předsedu volí jury sama. Cena za vítězství v mezinárodní soutěži je 150.000 Sk, respektive ekvivalent sumy v národní měně. Výsledky soutěže budou vyhlášené samostatně za účasti řešitelů, národních organizačních výborů, zástupců ekonomické, politické, akademické sféry a tisku.

  XI.

  Členové národních organizačních výborů jsou povinni publikovat výsledky národní i mezinárodní soutěže s cílem dalšího uplatnění výsledků soutěže.

  XII.

  Hlavní kritéria hodnocení jsou:

  • - tvůrčí úroveň, originalita a přírodnost řešení, stupeň zlepšení životního prostředí,
  • - dostupnost a realita realizace, zavedení případné výroby a cenová dostupnost,
  • - získané přínosy (technické a ekonomické),
  • - rozsah obecného použití.

  XIII.

  Za organizaci 4. ročníku EKO 2001, jednání mezinárodní jury a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže EKO 2001 je zodpovědný národní organizační výbor Slovenské republiky.

  XIV.

  Dodatečné informace o této soutěži je možné získat na výše uvedených adresách v bodě VII.

  XV.

  Náklady na organizaci národních soutěží a ocenění ponesou národní organizační výbory.

  XVI.

  Vlastní soutěž proběhne v těchto termínech :

  Přihlášení do soutěže : 1.1. 2001 do 30.9. 2001

  Vyhodnocení národních kol EKO 2001 : do 15.11. 2001

  Doručení vítězných řešení národních řešení do mezinárodní soutěže : do 23.11.2001

  Vyhodnocení MEK EKO 2001 : začátek prosince 2001

   

  Prof. ing. Lubomír Mihok, DrSc. HUF TU Košice
  Ing. Bohdan Grzegorz předseda PP ČHS Třinec
  Mgr. Wladyslaw Koleczko předseda SITPH Waršava

   


  Tento dokument ve formátu Word (6.0/95)


  Stránka vytvořena: 13. března 2001. Datum poslední úpravy: 16.07.2011


  Počítadlo přístupů od 16. července 2011