Sídlo ČSVZ - Dům ČSVTS, Novotnéno lávka 5, Praha 1 Ing. František Knížek:
Nástin dějin Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů
(ČSVZ) od roku 1990

Dnes má svátek


     
 
  Obsah tohoto webu:
 
  Kapitoly z dějin ČSVZ:
PhDr. Miloslav Wimmer: Vynálezci, Svaz a jejich cíle (17.12.1989)
Založení ČSVZ (1990 - 1991)
Zakladatelé ČSVZ (1990 - 1991)
Stanovy ČSVZ (1991)
Aktivity ČSVZ - Archiv (1990 - 1996)
Ochranné známky ČSVZ (1992 - 2010)
Publikační činnost členů ČSVZ - Archiv (1990 - 1995)
Zpravodaj ČSVZ - Archiv (1995 - 2008)
Mezinárodní ekologická soutěž - Archiv (1997 - 2003)
Odborné akce ČSVZ - Archiv (2000 - 2009)
Valné hromady ČSVZ - Archiv (1997 - 2010)
Složení výboru ČSVZ - Archiv (1997 - 2011)
Profily osobností (2006 - 2011)
Fotogalerie - Archiv (2010 - 2011)
 
  Souputnící ČSVZ:
Svaz patentových inženýrů (1990 - 1991)
Česká národní skupina AIPPI (1993 - 1994)
 
   
  Úvod  
  Účelem tohoto projektu je zpřístupnit zájemcům o studium historie Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů zachované dokumenty o vzniku, zakladatelích a činnosti Svazu od počátku existence tohoto občanského sdružení.  
   
   
  Novinky  
  Byly zpřístupněny archivní sekce "Mezinárodní ekologická soutěž" (1997 - 2003), "Složení výboru ČSVZ" (1997 - 2011), "Profily osobností" (2006 - 2011) a sekce "Valné hromady ČSVZ" byla doplněna o dokumenty z let 1997 a 1999.  
   
   
  Autorskoprávní výhrada  
 

Autor těchto stránek dal souhlas (licenci)
"K BEZPLATNÉMU UŽÍVÁNÍ FYZICKÝMI A
PRÁVNICKÝMI OSOBAMI K NEKOMERČNÍM ÚČELŮM".

 
  Citace je možná s uvedením pramene.  
   
  Vlastníci dokumentů z historie ČSVZ mě mohou kontaktovat na níže uvedené e-mailové adrese.  
   
     

Aktuality: *** V čísle 3/2010 časopisu "Průmyslové vlastnictví" byl zveřejněn podnětný článek "Inovace ve službách" autora Ing. Pavla Dlouhého, EUR Ing.. ***


Editor: Ing. František Knížek.
E-Mail:
fknizek@centrum.cz

Stránka vytvořena dne 21. června 2009. Datum poslední úpravy: 17. červenec 2011 20:07:46.
Kódování češtiny: Windows-CP1250


Počítadlo přístupů od 21. června 2009


Na osobní stránku Na blog Hlavní stránka Projekty

© Ing. František Knížek 2009 - 2011

Powered by wz.cz