Sídlo ČSVZ - Dům ČSVTS, Novotnéno lávka 5, Praha 1 Ing. František Knížek:
Nástin dějin Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů
(ČSVZ) od roku 1990

Stanovy ČSVZ (1991)

Více než 15 let se vnitřní život Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů řídil následujícími Stanovami, nacházejícími se v archivu tajemníka ČSVZ p. Jiřího Radiny.
Faksimile dokumentu (klikněte na obrázek pro zvětšení):


Stanovy Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů

Stanovy ČSVZ (1991) - strana 1 Stanovy ČSVZ (1991) - strana 2
Stanovy ČSVZ (1991) - strana 3 Stanovy ČSVZ (1991) - strana 4
Stanovy ČSVZ (1991) - strana 5

Anotace dokumentu:
Změna stanov ze dne 17. ledna 1991, podepsaná předsedou ČSVZ Ing. Václavem Míškem.
Na dokumentu je spisová značka VSO/1-345/90R, otisk kulatého razítka MV ČR, nečitelný podpis a ležeté razítko "Změna stanov vzata na vědomí dne 31.7.1991".
Pracovní hypotéza (zatím nedoložená, protože zápis z ustavující valné hromady ČSVZ není k dispozici):
Dne 17. ledna 1991 proběhla ustavující valná hromada Svazu, která provedla změnu stanov (oproti znění předkládanému MV ČR při registraci občanského sdružení), zvolila řádný výbor atd.


Editor: Ing. František Knížek.
E-Mail:
fknizek@centrum.cz
Stránka vytvořena dne 11. července 2009. Datum poslední úpravy: 25. prosinec 2009 01:58:14.
Kódování češtiny: Windows-CP1250


Počítadlo přístupů od 11. července 2009

Hlavní stránka Projekty Hlavní stránka Nástin dějin ČSVZ

© Ing. František Knížek 2009

Powered by wz.cz