Sídlo ČSVZ - Dům ČSVTS, Novotnéno lávka 5, Praha 1 Ing. František Knížek:
Nástin dějin Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů
(ČSVZ) od roku 1990

Svaz patentových inženýrů (1990 - 1991)

Tato kapitola je věnována odbornému svazu s celostátní působností Svaz patentových inženýrů, který lze považovat na začátku 90. let minulého století jednak za souputníka Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů (patentoví inženýři - pozdější patentoví zástupci vždy tvořili nezanedbatelnou část členské základny ČSVZ) a rovněž tak za předchůdce Komory patentových zástupců.

Podobně jako dějiny ČSVZ, historii Svazu patentových inženýrů dokládá (jako nejstarší nalezený dokument) prohlášení, zveřejněné na straně 131 měsíčníku Vynálezy a zlepšovací návrhy číslo 3/1990.


 
Dne 18. ledna 1990 byl v Praze založen Svaz patentových inženýrů. Svaz sdružuje odborníky v oblasti patento-právní se zaměřením na činnost související s technickou tvůrčí činností a návazně vznikajícími právy, udělovanými FÚV. Svaz patentových inženýrů má charakter odborného svazu s celostátní působností. Svaz patentových inženýrů si klade za hlavní cíl přispět k vyrovnání čs. průmyslu se světovým stavem techniky a k tomu, aby technická tvůrčí práce byla zhodnocena kvalitní patentovou ochranou.
 
Informační místo: ing. Jiří Chlustina (člen výboru Svazu)
Makarenkova 47
120 00 Praha 2
 

Faksimile dokumentu naleznete zde


Ještě před vydáním zákona o patentových zástupcích uděloval tehdejší FÚV (Federální úřad pro vynálezy) oprávnění pro zastupování zahraničních subjektů v řízení o patentových přihláškách a o přihláškách průmyslových vzorů.
Tehdejší situaci popisuje příspěvek Mgr. Karla Špindlera "Ke zkouškám patentových zástupců" v časopisu Průmyslové vlastnictví, ročník 1991, strany 164-165. Je zde m.j. uveden seznam 28 osob, kterým bylo uděleno oprávnění pro zastupování zahraničních subjektů.
Faksimile dokumentu (klikněte na obrázek pro zvětšení):

Mgr. Karel Špindler: Ke zkouškám patentových zástupců
Mgr. Karel Špindler: Ke zkouškám patentových zástupců


Publikační činnost Svazu patentových inženýrů dokládá jediný příspěvek Ing. Vladimíra Hněvkovského "Užitné vzory - zdroj technických informací", zveřejněný na stranách 406-407 měsíčníku Vynálezy a zlepšovací návrhy číslo 10/1990.
Faksimile dokumentu (klikněte na obrázek pro zvětšení):

Ing. Vladimír Hněvkovský (Svaz patentových inženýrů): Užitné vzory - zdroj technických informací Ing. Vladimír Hněvkovský (Svaz patentových inženýrů): Užitné vzory - zdroj technických informací
Ing. Vladimír Hněvkovský (Svaz patentových inženýrů): Užitné vzory - zdroj technických informací
Strana 406 / Strana 407


Další osudy (včetně právního postavení) Svazu patentových inženýrů se ztrácejí v mlhách.
Svaz patentových inženýrů se nachází pod pořadovým číslem 61 (předposlední v seznamu) v zakládací listině Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) z roku 1990 - viz Základní dokumenty ZAKLÁDACÍ LISTINA - http://www.csvts.cz/csvts/?c=zakladnidokumenty.
V současném detailním seznamu členských organizací ČSVTS (http://www.csvts.cz/clenskeorg/?c=dseznam) však již nefiguruje, ačkoli jsou tam uvedeny i organizace, které o sobě nedodaly žádné informace (např. Sdružení vodohospodářů ČR).
Rovněž tak se název Svaz patentových inženýrů nevyskytuje v seznamu občanských sdružení vedeném Ministerstvem vnitra, a to ani jako aktivní či zaniklé (http://aplikace.mvcr.cz/seznam-obcanskych-sdruzeni/). To navozuje hypotézu, že jeho právní postavení nebylo na bázi občanského sdružení, ale jiné (z výše uvedených dokumentů není patrné jaké).

Pamětníci či bývalí členové Svazu patentových inženýrů mě mohou kontaktovat na níže uvedený e-mail za účelem upřesnění či doplnění výše uvedených informací.


Editor: Ing. František Knížek.
E-Mail:
fknizek@centrum.cz
Stránka vytvořena dne 27. června 2009. Datum poslední úpravy: 25. prosinec 2009 02:01:29.
Kódování češtiny: Windows-CP1250


Počítadlo přístupů od 27. června 2009


Hlavní stránka Projekty   Hlavní stránka Nástin dějin ČSVZ

© Ing. František Knížek 2009

Powered by wz.cz