Sídlo ČSVZ - Dům ČSVTS, Novotnéno lávka 5, Praha 1 Ing. František Knížek:
Nástin dějin Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů
(ČSVZ) od roku 1990

Zakladatelé ČSVZ (1990 - 1991)

Podle dochovaných dokladů (viz sekce Založení ČSVZ) byli členy přípravného výboru Svazu vynálezců a zlepšovatelů, kteří podepsali "Výzvu vynálezcům a zlepšovatelům" (Vynálezy a zlepšovací návrhy číslo 1/1990):


Doc. ing. dr. techn. Jindřich NESVADBA (* ??? - † ???)

V letech 1952 - 1955 byl vedoucím katedry mechaniky a strojnictví Fakulty mechanizace zemědělství na nově vzniklé Vysoké škole zemědělské v Praze (1952).
Zdroj: Základní informace - Katedry a součásti - Technická fakulta (http://www.tf.czu.cz/cs/?r=1888)

Docenta Nesvadbu lze rovněž řadit k průkopníkům ekologie, byl např. spoluautorem (s J. Brabcem a F. Ryšavým) projektu Kam s ním, oceněného Nadací Partnerství jako nejlepší ekologický projekt roku 1995 v ČR. Byl rovněž nositelem projektu Ministerstva životního prostředí Elektronický odpad jako budoucí problém v tržním mechanismu (1996).
Zdroje:
Zelená domácnost březen 1997 - Našlo se řešení na Moravě ? (
http://www.ekolist.cz/staracisla/zel0397.htm#1)
Nesvadba, J.: Shromažďování a doprava odpadů na místo jejich využití nebo zneškodnění. [I. díl.] 1. část FZP, 1995 (
http://homen.vsb.cz/hgf/546/Doporucena%20literatura%20ZZO_EB_MB.pdf)
Tuhé odpady / Jindřich Nesvadba, Karel Velek / SNTL, 1983 / 309 s. (
http://www.agronavigator.cz/UserFiles/File/Infopult_odpovedi/Referencni_odpovedi/Kompost/Kompost_ZPK.txt)
Projekt: Elektronický odpad jako budoucí problém v tržním mechanismu / Nositel: Doc. ing. Dr. Jindřich Nesvadba / Rok řešení: 1996 (
http://iris.env.cz/www/dbp-pub.nsf/ed65a44dab6dd4afc1256de9004f23a1/73cc7ea6f974066bc1256e6d00276ff4?OpenDocument)
Využití elektronického šrotu. Část 1 -FZP - Část 8 –FZP, Jindřich Nesvadba, INKOTEKA, 1999 (
http://as.wps.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/SubjectVersion.faces?version=546-0027/02&subjectBlockAssignmentId=114188&studyFormId=2&studyPlanId=11434&locale=cs)
Městská knihovna Havířov / Nesvadba, Jindřich / Hrozba 21. století - odpad z elektronických přístrojů / Planeta, Roč. 4, č. 12 (1996), s. 13-16 (
http://katalog.knih-havirov.cz/katalog/eng/l.dll?cll~142543)
Městská knihovna Havířov / Nesvadba, Jindřich / Integrální analýza ekologických efektů obalů z domácností / Planeta, Roč. 4, č. 1 (1996), s. 10-13 (http://katalog.knih-havirov.cz/katalog/eng/l.dll?cll~139978)
Katalog Vědecké knihovny v Olomouci / O komplexní socialistické racionalizaci: 18. celost. konf. zaměřená na intenzifikaci nár. hospodářství ČSSR, Příbram 10.-12. listopadu 1987, Komise ČR ČSVTS pro vynálezcovství a zlepšovatelství... / Sborník referátů / Sest. Jindřich Nesvadba / Dům techniky ČSVTS, Praha 1987, 193 s. (http://aleph.vkol.cz/pub/svk01/00011/88/000118859.htm)
Zdroj: Katalog Vědecké knihovny v Olomouci / Metodika stanovení odměn za vynálezy a zlepšovací návrhy / Skripta pro stejnojm. kurs / Red. Jindřich Nesvadba / Dům techniky ČSVTS, Praha 1987, 120 s. (
http://aleph.vkol.cz/pub/svk01/00011/88/000118889.htm)
Výměna zkušeností ve vynálezcovství a zlepšovatelství: Sborník z celost. konf. Komise ČR ČSVTS pro vynálezcovství a zlepšovatelství, Příbram 3.-5. června 1986 / Sest. Jindřich Nesvadba / Dům techniky ČSVTS, Praha 1986, 200 s. (
http://www.worldcat.org/title/vymena-zkusenosti-ve-vynalezcovstvi-a-zlepsovatelstvi-sbornik-z-celost-konf-komise-cr-csvts-pro-vynalezcovstvi-a-zlepsovatelstvi-pribram-3-5-cervna-1986/oclc/39430152)
Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. / Nesvadba, Jindřich / Skládky, bioplyn a ochrana proti explozi (
http://katalog.svkul.cz/l.dll?hal~1000089240)
Nesvadba, Jindřich: Tepelné zpracování čistírenských kalů Praha, INKOTEKA - Environmentals Experts 1994, 52 s. (http://www.ekolist.cz/kn-odpady.shtml)
Palivo z odpadu: text přednášky kterou přednáší Jindřich Nesvadba v Akci celoživotní vdělávání občanů na Fakultě stavební, Praha, Katedra ekonomiky, kurs Manažement životního prostředí, Inkoteka, Praha 1995, 104 s. (http://knihovna.unob.cz/zaznam.php?detail_num=42925&vers=1&lang=cze)

Na Internetu je dostupný jeho kurz (ve slovenštině) "Progresivne metody odstranovania tuheho odpadu" (1994).
Zdroj: Odpadove hospodarstvo, Kosice / Progresivne metody odstranovania tuheho odpadu / Doc. Ing. Dr. techn. Jindrich Nesvadba (http://www.seps.sk/zp/etp/knihy/12/nesvadba.htm)

Pamětníci konferencí ČSVZ v Příbrami v 90. letech minulého století jej znali jako neúnavného organizátora těchto pravidelných setkávání odborné veřejnosti.


PhDr. Miloslav WIMMER (* 1922 - † 2010)

PhDr. Miloslav Wimmer - životopis   PhDr. Miloslav Wimmer - životopis

Třístránkový životopis PhDr. Miloslava Wimmera z předlistopadového období, původně určený k návrhu na ocenění jeho knihy "Cesty k technické tvořivosti".

Přímý odkaz (na tomto webu): http://fknizek.nazory.cz/dejinycsvz/zakladat/Wimmer_M.htm

     
    Žijí mezi námi - RNDr. Miloslav Wimmer
PhDr. Miloslav Wimmer

PhDr. Miloslav Wimmer

 
 • Pane doktoru, je asi všeobecně známo, že jste občanem Ďáblic již 55 let, tj. od roku 1950, kdy byla zahájena stavba 1. panelového domu v tehdejším Československu, jehož jste byl autorem a dodnes jste jeho obyvatelem. Mohl byste se s námi podělit o vzpomínky na tuto dobu?
  V roce 1948 jsem podal návrh do soutěže na bytovou výstavbu, místo vyhodnocení jsem byl povolán do Studijního a typizačního ústavu Praha a Čs. stavební závody n.p. zařídily Batistovu cihelnu v Ďáblicích jako dílny a laboratoře. V roce 1950 jsem byl pověřen jejich vedením. Pět let jsem bydlel na kruhovce cihelny a jako spolupracovníky jsem dostal partu ze stavby mládeže. Prvním úkolem bylo vyřešit váhu stropu, poprvé bylo využito bioniky (vývoj stropních konstrukcí v analogii s vývojem přírodní konstrukce přesličky za 150 milionů let). Navržený stropní panel ze žeber 3 - 5 cm snížil hmotnost stropu ze 480 na 120 kg/m2. Vlastní skelet prokázal jedenáctinásobnou tuhost. Na povrchovou úpravu lehkého stavebního panelu byl udělen čs. patent. V roce 1953 byl skelet dokončen, do r. 1956 provedeny všechny zkoušky a následoval Řád práce. V dalších letech bylo takto postaveno např. Zahradní Město nebo sídliště Riga v Lotyšsku, systém byl aplikován Konstruktivou v Mladé Boleslavi. Hmotnost bytu klesla ze 148 na 77 tun.
 • Nejen čtenářům Ďáblického zpravodaje a vydané publikace Ďáblice (z roku 2000), ale i návštěvníkům různých výstav a akcí v Obecním domě je dobře známo, že jste dlouholetým a obětavým kronikářem naší obce. Jak dlouho již tuto činnost zajišťujete a co všechno jste shromáždil?
  Ďáblickou kroniku založil v září 1975 Josef Růžička. Po jeho smrti v lednu 1986 jsem kroniku převzal. Do března 2005 obsahuje 91 svazků textových i obrazových zpráv ze života v obci. Kromě toho jsem obrátil pozornost na historii. Zdrojem informací mi byl před povodněmi Karlínský archiv, bohatý archiv křížovníků u Karlova mostu a z nakladatelství Akademia Pravěké dějiny Čech. Zajímavé byly stopy ve vykopávkách halštatské kultury, která se výrazně zapsala díky solné stezce od rakouského Solného jezera do severních zemí.
 • Pane doktore, již v roce 2003 jste obdržel od ministerstva obrany ČR osvědčení válečného veterána. Mohl byste nám přiblížit okolnosti tohoto významného ocenění?
  Celou válku jsem byl členem Zpravodajské brigády R3 a štábu Niva pro zabezpečení shozů „Niva skáče“. Vedl jsem partyzánskou skupinu Šumava 22. Z transportu smrti na trati na Nýrsko jsem pomáhal zachránit několik válečných zajatců, vězňů Koncentračního tábora Flosenburk. Zorganizoval jsem zmapování obrněného svazku SS Thereze v údolí Koryta u Klatov pro tehdy pěší divizi 9. pluku americké armády. Byl jsem přidělen jako průvodce k americké průzkumné hlídce - skupině džípů Indiánů z 9. pluku s úkolem dojet do Prahy 6. května. Z Berouna jsme však byli vráceni americkou hlídkou na demarkační čáru do Rokycan.
 • Přeji Vám i za naše spoluobčany hodně zdraví do dalších let a děkuji za rozhovor.
  Jan Kolář
 • Zdroj: Ďáblický zpravodaj č. 3 / Duben 2005 / str. 1 (http://www.dablice.com/Ďáblický%20zpravodaj%202005/DZ-03_05%20Duben.pdf)
    Poznámka: Od roku 2006 je kronikářem obce Ďáblice Ing. Zdeněk Sobotka, DrSc.
Zdroj: Ďáblický zpravodaj č. 10 / Prosinec 2005 / str. 1 a 3 - Žijí mezi námi - Ing. Zdeněk Sobotka, DrSc. (http://www.dablice.com/Ďáblický%20zpravodaj%202005/DZ%2010_05%20prosinec.pdf)
     
PhDr. Miloslav Wimmer

PhDr. Miloslav Wimmer

 

Poděkování kronikáři obce Dr. Miloslavu Wimmerovi

Funkce kronikáře Ďáblic se ujal Dr. Wimmer v roce 1986 po panu Josefu Růžičkovi. Již před tím však řadu let pracoval v redakční radě Zpravodaje a pravidelně na jeho stránkách seznamoval čtenáře s historií Ďáblic a okolí.
Z vlastní iniciativy a čistého altruismu studoval materiály v archivech (např. Křížovníků), aby pak co nejobjektivněji popsal historická fakta, týkající se naší lokality.
Za léta jeho působení coby kronikáře zpracoval záznamy a fotodokumentaci ve 103 svazcích kroniky.
Věříme, že – i přes jeho rozhodnutí ukončit aktivní činnost – bude i nadále spolupracovat s kronikářem novým – Ing. Zdeňkem Sobotkou, Dr.Sc.
Vážený pane doktore, dovolte, abych Vám jménem občanů Ďáblic projevila touto cestou velký dík a uznání za Vaši dlouholetou práci ve prospěch naší městské části a zároveň Vám popřála hodně zdraví a duševní svěžesti do dalších let.
Danuše Ševčíková, starostka

Zdroj: Ďáblický zpravodaj č. 1 / Leden, Únor 2006 / str. 1 - Poděkování kronikáři obce Dr. Miloslavu Wimmerovi (http://www.dablice.com/Ďáblický%20zpravodaj%202006/DZ%2001_06%20leden,%20unor.pdf)

     
Kolektiv autorů: Povodí Mratínského potoka a jeho okolí   Poznámka: V roce 2006 vyšla publikace "Povodí Mratínského potoka a jeho okolí" (205 stran formátu A4, černobílé a barevné fotografie). Je dílem kolektivu autorů, tvořeného především kronikáři a kronikářkami obcí, patřících do sdružení "Region Povodí Mratínského potoka". Kapitolu, věnovanou Ďáblicím, zpracoval kronikář Dr. Miloslav Wimmer.
Kniha se věnuje nejen danému území jako celku, ale též historii jednotlivých obcí - celkem dvaadvaceti - daného regionu.

Zdroj: Ďáblický zpravodaj č. 2 / Březen 2006 / str. 1 - Nová publikace (http://www.dablice.com/Ďáblický%20zpravodaj%202006/DZ%2002_06%20brezen.pdf)

 

Miloslav Wimmer je autorem koncepce panelové soustavy, použité pro výstavbu prvního panelového domu v Československu:
"Bylo by chybou při rekapitulaci historie „Ďáblického náměstí“ se nezmínit o prvním panelovém domě v České republice, jehož autorem je významný občan a kronikář Ďáblic pan Dr. Miloslav Wimmer. Nachází se v ulici U Prefy (čp. 771). Tento dům s12ti byty 3+1 byl dokončen v r. 1955."

Zdroj: Ďáblický zpravodaj / Září 2007 / str. 4 - Proměny Ďáblic - Ďáblické náměstí dříve a dnes - Z. Sobotka (http://www.dablice.cz/files/downloads/1190642227_zpravodaj_9_-_07.pdf)

Upravený typ T16 od M. Wimmera v Praze - Ďáblicích

Typ T16 posloužil jako projekční základ pro první montovaný panelový dům v Praze architekta Miloslava Wimmera dokončený roku 1953 (Praha Ďáblice, U Prefy 771/25. Více in Eva PÝCHOVÁ: První panelový dům v Praze in Průzkumy památek XIII 1/2006, 106-109.)
Ten používá montovaný skeletový systém s příčnými nosnými zdmi. Jsou na něm také použity nové typy odlehčených stropních panelů. Ve své době nabízel velmi slušný komfort tří třípokojových bytů na patře o výměře 100 m2. Obdobné typy se dále stavěly např. v Praze Vršovicích. Další technickou variantou T16 jsou domy od Karla Janů a J. Petráka v pražských Vršovicích. Ty využívají železobetonového skeletu a vnější cihlové konstrukce. Experimentální domy od Miloslava Wimmera, Karla Janů a J. Petráka však nesplňovaly požadavky na ekonomickou stavbu, především železobetonový skelet byl příliš drahý a chyběla kapacita a technologie k jeho masové výrobě. Byly proto nahrazeny typy G využívající konstrukce z montovaných panelů.

Zdroj: K panelovému domu / Václav Kokeš / Proseminární práce 2009/2010 / Ústav pro dějiny umění FF UK (http://pasik4a.blog.cz/1001/k-panelovemu-domu)

 
Výstavba prvního panelového domu v ČSR "U Prefy" č.p. 771, dokončeného v roce 1955 podle projektu Dr. M. Wimmera

Zdroj: Ďáblický zpravodaj / Září 2009 / str. 3 - První panelový dům v novém kabátě - Tomáš Engel (http://www.dablice.cz/files/downloads/1255112679_ZPRAVODAJ_9.2009.pdf)

     
Nejstarší panelák v republice oslavil 55 let (Televizní noviny, TV Nova, čtvrtek 1. července 2010)
Zdroj: http://tn.nova.cz/zpravy/regionalni/nejstarsi-panelak-v-republice-oslavil-55-let.html
   

Miloslav Wimmer má také zásluhu o vybudování Ďáblické hvězdárny:
"První část hvězdárny, dnes východní kopule, přednáškový sál, malá kancelář, byla postavena z panelů, které zbyly ze stavby prvního paneláku v republice. Mezi členy kroužku byl tvůrce panelové soustavy tohoto typu Dr. Miloslav Wimmer. Na hrubou stavbu bylo potřeba 40 ks panelů, 1 ks = 1 Kčs. Kostra kopule, později i druhé, byla vyrobena ručně dole v obci, tahačem vyvezena na kopec a autojeřábem usazena na svoje místo."

Ďáblická hvězdárna

Zdroje:
Ďáblický zpravodaj č. 7 / Září 2006 / str. 1 a 3 - Padesátiletá (
http://www.dablice.com/Ďáblický%20zpravodaj%202006/DZ%2007_06%20zari.pdf)
Ďáblický zpravodaj / Květen 2009 / str. 4 a 5 - Rozhovor - O hvězdárně Ďáblice s jejím vedoucím panem ing. Václavem Přibáněm - Ing. Zdeněk Sobotka Dr.Sc. (
http://www.dablice.cz/files/downloads/1243290627_ZPRAVODAJ_5.2009.pdf)
Hvězdárna Ďáblice / 1956 - 2006 (
http://www.planetarium.cz/DABLICEOBS/)
PADESÁTILETÁ HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE 1956 - 2006 (http://www.planetarium.cz/DABLICEOBS/50leta-hvezdarna.htm)

Na Internetu je k dispozici ukázka z publikací PhDr. Miloslava Wimmera Základní metody vědeckého myšlení (Práce 1964) a Jak rozvíjet technickou tvořivost (Práce 1990) "Základní metody vědeckého myšlení".

Zdroj: Základní metody vědeckého myšlení (http://www.quido.cz/metody.htm)

Knihy na Internetu: Miloslav Wimmer - Jak rozvíjet technickou tvořivost (Práce Praha 1990, 240 stran)
Zdroj:
http://www.knihynainternetu.cz/antikvariat/varia/1001179-Miloslav-Wimmer-Jak-rozvijet-technickou-tvorivost.html

  Miloslav Wimmer: Jak rozvíjet technickou tvořivost (Práce 1990)

Bionice jako cestě k nové technice věnoval u nás největší pozornost Miloslav Wimmer.
"Uvádí vývoj přírodní konstrukce přesličky za 450 milionů let a v analogii s ním vývoj stropních konstrukcí s předpovědí vývoje v budoucí bytové výstavbě, kterou publikoval už v roce 1952; předpověď se během dalších 40 let splnila. Podle vývoje přesličky se dalo předvídat, že se hmotnost nosné obvodové i vnitřní stěny o hmotnosti 148 tun na byt zmenší vylehčením příčné stěny na 138 tun. Skelet ve své montované verzi snížil hmotnost na 75 tun a při provedení s kazetovým stropem na 65 tun. Už tehdy se jako perspektivní jevil hřibový strop. Pro konstrukce zastřešení velkých prostorů hal může být vzorem p a v u č i n a. Poučení skýtají mravenci a jejich "stavby" s klenutými chodbami a obrannými systémy."
Zdroj: Bionika a fyzika - Úvod do bioniky (http://www.quido.cz/tvorivost/29tvorivost.htm)

Publikace PhDr. Miloslava Wimmera v knihovních fondech:
Krajská knihovna Františka Bartoše: Cesty k technické tvořivosti / Miloslav Wimmer (1984) (
http://www.kfbz.cz/katalog/zaznam.php?detail_num=46791&strana=0&zpet=hh&typhled=A&cis_pole=52&vers=1&lang=cze&user_hash=2010040124377bd90271a678dd30092a0ba0588a337488a0&ascdesc=&seatype=H&sortby=)
Vědecká knihovna v Olomouci:
Ďáblice / zpracoval Miloslav Wimmer a kolektiv, Maroli Praha 2000, 146 s. (http://www.vkol.cz/cs/dokumenty/hromadna-novinkova-sluzba/hns-2001/clanek/novinkova-sluzba---2001--brezen-duben----o--geografie--biografie--dejiny/)

Miloslav Wimmer působil od roku 1986 do roku 2005 jako obecní kronikář městské části Praha 8 - Ďáblice. Ukázka dostupná na Internetu: Škola Ďáblice / Historie školy.
Zdroj: Základní škola v Ďáblicích / Historie školy (http://www.skoladablice.cz/zshistorie.htm)

Miloslav Wimmer dlouhé roky přispíval do Ďáblického zpravodaje, a to převážně příspěvky z historie Ďáblic.
Zdroje:
Ďáblický zpravodaj č. 1 / Únor 2003 / str. 5 - Společenská kronika - Vzpomínka na Zdeňka Corna, str. 6 - Z historie - Ďáblické noviny / Drobničky z historie Ďáblic (http://www.dablice.com/Ďáblický%20zpravodaj%202003/DZ-01_03%20Unor.pdf)
Ďáblický zpravodaj č. 2 / Březen 2003 / str. 2 - Z historie - Jména pomístná v Ďáblicích a okolí, str. 8 - Z historie - Tělovýchova v obci (
http://www.dablice.com/Ďáblický%20zpravodaj%202003/DZ-02_03%20Brezen.pdf)
Ďáblický zpravodaj č. 5 / Červen 2003 / str. 6 - Z historie - Z kroniky obecné školy v Ďáblicích, str. 8 - Z historie - Jména pomístná v Ďáblicích a okolí (
http://www.dablice.com/Ďáblický%20zpravodaj%202003/DZ-05_03%20Cerven.pdf)
Ďáblický zpravodaj č. 9 / Listopad 2003 / str. 7 - Z historie - Kalendárium obce Ďáblice (
http://www.dablice.com/Ďáblický%20zpravodaj%202003/DZ-09_03%20Listopad.pdf)
Ďáblický zpravodaj č. 2 / Březen 2004 / str. 8 - Z historie - Ďáblické Ladví (
http://www.dablice.com/Ďáblický%20zpravodaj%202004/DZ-02_04%20Brezen.pdf)
Ďáblický zpravodaj č. 7 / Září 2005 / str. 7 - Z historie Ďáblic - Loutkové divadlo (
http://www.dablice.com/Ďáblický%20zpravodaj%202005/DZ-07_05%20Zari.pdf)
Městská část Praha - Ďáblice / Několik historických momentů (
http://www.dablice.cz/?view=39,100,0,0,0,0,39,-1&cat=59)

Na podzim roku 2007 zástupci obce v čele se starostkou Ďáblic Danuší Ševčíkovou navštívili PhDr. Miloslava Wimmera u příležitosti jeho 85. narozenin.

Pan Dr. Miloslav Wimmer oslavil 85. narozeniny

Pan Dr. Miloslav Wimmer oslavil 85. narozeniny

Zdroj: Ďáblický zpravodaj / Listopad 2007 / str. 1 a 5 - Pan Dr. Miloslav Wimmer oslavil 85. narozeniny - Z. Sobotka (http://www.dablice.cz/files/downloads/1198147083_zpravodaj_11-07.pdf)

PhDr. Miloslav Wimmer byl pravidelným účastníkem konferencí ČSVZ v Příbrami a až do roku 2009 čestným členem výboru ČSVZ (dlouhé roky zajišťoval tisk členských známek).

MČ Praha - Ďáblice se loučí s PhDr. Miloslavem Wimmerem

Zdroj: Ďáblický zpravodaj č. 4 / Duben 2010 / str. 1 - MČ Praha - Ďáblice se loučí s PhDr. Miloslavem Wimmerem - Dana Ševčíková (http://www.dablice.cz/files/downloads/1273572367_ZPRAVODAJ_04.2010.pdf)


Karel GREINER (* ??? - † ???)

Karel Greiner působil na přelomu let 1989/1990 v poradně VZN v Domě kultury kovoprůmyslu (Náměstí 14. října č. 16, Praha 5 - Smíchov).

Podle vzpomínek členky výboru ČSVZ Blanky Stárkové, která jej znala z konferencí VZN v Příbrami, byl Karel Greiner tajemníkem ČSVTS na Novotného lávce (možná až do listopadové revoluce 1989). V kulturním domě na Smíchově přímo u něj pracovala paní Jaroslava Jílková (pozdější tajemnice výboru ČSVZ) a dále u něj pracoval v 70. letech JUDr. Vladimír Zamrzla.
Tyto informace se bohužel zatím nepodařilo ověřit a internetové zdroje k osobě Karla Greinera mlčí.


Editor: Ing. František Knížek.
E-Mail:
fknizek@centrum.cz
Stránka vytvořena dne 30 května 2010. Datum poslední úpravy: 12. listopad 2010 22:23:15.
Kódování češtiny: Windows-CP1250


Počítadlo přístupů od 30. května 2010

Na osobní stránku Na blog Hlavní stránka Nástin dějin ČSVZ Hlavní stránka Projekty

© Ing. František Knížek 2010

Powered by wz.cz