Sídlo ČSVZ - Dům ČSVTS, Novotnéno lávka 5, Praha 1 Ing. František Knížek:
Nástin dějin Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů
(ČSVZ) od roku 1990

Založení ČSVZ (1990 - 1991)

Novodobou historii Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů dokládá (jako nejstarší nalezený dokument) Výzva vynálezcům a zlepšovatelům, která vyšla na straně 22 měsíčníku Vynálezy a zlepšovací návrhy číslo 1/1990 (dáno do sazby 10.11.1989, takže výzva musela být doplněna až v rámci korektur textu čísla).


Výzva vynálezcům a zlepšovatelům

Dne 12. prosince 1989 se sešel komitét MR ČSVTS pro vynálezectví a zlepšovatelství v Praze, kterého se zúčastnili někteří bývalí členové Svazu vynálezců a zlepšovatelů, který byl založen v prosinci roku 1968 v Ostravě a který byl pak administrativně zrušen v 70. letech. Na této schůzce podali bývalí členové návrh na obnovení činnosti Svazu vynálezců a vyzývají ostatní bývalé členy a nové zájemce, aby se přihlásili na adrese:
  Dům kultury kovoprůmyslu
Karel Greiner, poradna VZN
Nám. 14. října č. 16
Praha 5 - Smíchov (PSČ 150 21)
   
Svaz vynálezců se bude podílet na rozvoji technické tvůrčí práce a hospodaření s jejími výsledky v našem hospodářství. Činnost Svazu vynálezců chce přispět k urychlené obnově národního hospodářství za aktivního přispění vědeckotechnické veřejnosti.
  Za přípravný výbor podepsáni:
doc. ing. dr. techn. Jindřich Nesvadba
PhDr. Miloslav Wimmer
Karel Greiner

Faksimile dokumentu naleznete zde


Dalším dokumentem, dokládajícím vznik Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů je Žádost o přidělení IČO, nacházející se v archivu tajemníka ČSVZ p. Jiřího Radiny.
Žádost za ČSVZ vypracovala Hana Šrámková a jako datum vzniku organizace (skutečné) je uveden den 17. května 1990.
Faksimile dokumentu (klikněte na obrázek pro zvětšení):

Žádost o přidělení IČO
Žádost o přidělení IČO


Editor: Ing. František Knížek.
E-Mail:
fknizek@centrum.cz
Stránka vytvořena dne 22. června 2009. Datum poslední úpravy: 25. prosinec 2009 02:04:07.
Kódování češtiny: Windows-CP1250


Počítadlo přístupů od 22. června 2009

Hlavní stránka Projekty Hlavní stránka Nástin dějin ČSVZ

© Ing. František Knížek 2009

Powered by wz.cz