Sídlo ČSVZ - Dům ČSVTS, Novotnéno lávka 5, Praha 1 Ing. František Knížek:
Nástin dějin Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů
(ČSVZ) od roku 1990

Ochranné známky ČSVZ (1992 - 2010)

Elektronické verze dokumentů uvedených níže pocházejí z osobního archivu autora (editora) těchto stránek.

Dokumenty jsou zde k dispozici v původní (neaktualizované) podobě, takže v nich uváděné kontaktní údaje, platební dispozice a pod. jsou již vesměs neaktuální.


Ochranná známka č. zápisu 178659

Nejstarší ochranná známka ČSVZ byla přihlášena 21. 4. 1992 (číslo přihlášky 68045), zapsána byla 29. 7. 1994 (číslo zápisu 178659).
Zápis zajišťoval předseda výboru Ing. Václav Míšek (v roce 2002 byla platnost ochranné známky prodloužena). Po smrti Ing. Václava Míška (5.7.2006) převzala zastupování členka výboru Mgr. Irena Langrová a v roce 2009 člen výboru Martin Kořistka.
Jedná se o kombinovanou ochrannou známku v černobílém provedení. Vyobrazení ochranné známky (z databáze ochranných známek ÚPV):

Reprodukce OZ č. 178659

Výpis z databáze ochranných známek ÚPV: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=25606&plan=cs

V praxi není ochranná známka č. 178659 užívána v té podobě, jak je zapsána (alespoň dosud nebyl nalezen žádný dokument ČSVZ, obsahující shodné vyobrazení).
Ochranná známka byla, resp. je dosud, užívána v modifikované podobě logotypů.

Příklad 1: Logotyp užívaný na dopisech a pozvánkách (na dopisních obálkách není užití logotypu doloženo):

Příklad - Logotyp užívaný na dopisech

Příklad - Logotyp užívaný na pozvánkách

 

Příklad 2: Logotyp užívaný v omezeném rozsahu na webu ČSVZ a v korespondenci od roku 2007 (návrh pochází z dílny autora tohoto webu):

Příklad - Logotyp 2007 (black&white)

Příklad - Logotyp 2007 (black&blue)

Příklad 3: Logotyp užitý na posteru ČSVZ ke Dni otevřených dveří Úřadu průmyslového vlastnictví u příležitosti oslav Světového dne duševního vlastnictví (26. dubna 2010)

Příklad - Logotyp na posteru (Den otevřených dveří ÚPV 26.4.2010)

Příklad - Logotyp na posteru (Den otevřených dveří ÚPV 26.4.2010)

Vedle logotypů vyobrazených výše byly resp. ještě jsou užívány i další mutace, vesměs odvozené ze základních variant.


Ochranná známka č. zápisu 311109

Nová ochranná známka ČSVZ byla přihlášena 22. 10. 2009 (číslo přihlášky 471658), zapsána byla 17. 3. 2010 (číslo zápisu 311109).
Zápis zajišťoval člen výboru Martin Kořistka.
Jedná se o kombinovanou ochrannou známku v černobílém provedení. Vyobrazení ochranné známky (z databáze ochranných známek ÚPV):

Reprodukce

Výpis z databáze ochranných známek ÚPV: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=3473488&plan=cs

V praxi nebylo užití ochranné známky č. 311109 v zapsané podobě dosud zjištěno (na veřejně dostupných dokumentech).
Jedinou výjimkou je poster ČSVZ, prezentovaný při oslavách 20. výročí Českého svazu vědeckotechnických společnosti (17.3.2010) zde.

Poster ČSVZ, prezentovaný při oslavách 20. výročí Českého svazu vědeckotechnických společnosti (17.3.2010)


Editor: Ing. František Knížek
E-Mail:
fknizek@centrum.cz

Stránka vytvořena: 18. května 2010. Datum poslední aktualizace:
20. květen 2010.
Kódování češtiny: Windows-1250.


Počítadlo přístupů od 18.5.2010

Na osobní stránku Na blog Hlavní stránka Nástin dějin ČSVZ Hlavní stránka Projekty

© Ing. František Knížek 2010

Powered by wz.cz