23.1.2012

Aktuální přehled novinek portálu BusinessInfo.cz

Vážení uživatelé portálu BusinessInfo.cz,

zasíláme vám pravidelný přehled novinek z portálu BusinessInfo.cz. Vaše náměty či připomínky uvítáme na e-mailové adrese redakce@businessinfo.cz

Odběr novinek zrušíte kliknutím na tento odkaz .

Přehled vybraných článků

Zpevněné plochy jako nový předmět daně z nemovitostí v roce 2012

20.01.2012 Zdroj: Česká daňová správa MF (ČDS MF)

V letošním roce mají nově povinnost podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání vlastníci zpevněných ploch na druzích pozemků "ostatní plocha" a "zastavěná plocha a nádvoří", kteří je využívají k podnikatelské činnosti. Povinnost podat přiznání má také každý nový poplatník nebo ten, u něhož došlo oproti minulému roku k nějaké změně, např. nabytím nebo prodejem nemovitosti, kolaudací, případně jinou změnou.


Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob za rok 2011

20.01.2012 Zdroj: Česká daňová správa MF (ČDS MF)

Dokument České daňové správy přináší formou dotazů a odpovědí na ně informace k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2011. Pro snadnější orientaci a vyšší přehlednost jsou dotazy uspořádány do několika okruhů. Lze tak snadno nalézt informace k předmětu daně, daňovému přiznání, formulářům, elektronickému podpisu či způsobům úhrady daně z příjmů fyzických osob.


Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu

23.01.2012 Zdroj: Česká daňová správa MF (ČDS MF)

Daňový poplatník má více možností, jak svoje závazky vůči státu uhradit. Tento dokument seznamuje se všemi druhy plateb, přibližuje náležitosti jednotlivých úhrad a dává návod, jak vyplňovat jednotlivé tiskopisy pro úhradu daňové povinnosti.


Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR - 3. týden 2012

23.01.2012 Zdroj: Ministerstvo vnitra (MV)

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.


Aktuální informace ke III. výzvě prodloužení programu Rozvoj

20.01.2012 Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Příjem registračních žádostí do programu Rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace je z technických důvodů vyvolaných enormním počtem zaznamenaných přístupů do aplikace eAccount v prvních okamžicích otevření systému nadále pozastaven.


Vyhlášení programu SPOLUPRÁCE - Klastry

20.01.2012 Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 20. ledna 2012 druhou výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory Spolupráce - Klastry, a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. Na tuto výzvu je alokováno 500 mil. Kč. Program je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) a je zaměřen na podporu vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení - klastrů na regionální a nadregionální úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky.


Další služby portálu

Vstup do podnikání

Jak začít podnikat? Start podnikání a jednání s úřady krok za krokem. Návody, postupy a formuláře nejen pro začínající podnikatele.

Exportní příležitosti

Průběžně aktualizované databáze exportních příležitostí, jako jsou zahraniční poptávky, zahraniční projekty a tendry či investiční příleitosti.

Kalendář akcí

Přehled aktuálních seminářů, konferencí, výstav, pracovních setkání a dalších událostí.

Podpory a dotace

Obsáhlá databáze podpor a dotací s možností rozšířeného vyhledávání.

Formuláře

Aplikace umožňuje práci a garantovanými formuláři a žádostmi úřadů a institucí.

Životní situace

Databáze životních situací obsahuje platné a aktuální návody pro jednotlivé procesy životního cyklu podnikání.

Vlastnosti zasílaných NOVINEK si můžete po přihlášení na portál upravit pomocí příkazu "Nastavení".

Pro Vaše případné náměty, připomínky či dotazy je Vám redakce k dispozici na e-mailu redakce@businessinfo.cz nebo v pracovních dnech od 8 do 16 hodin na kontaktních telefonech:

mobil: +420 777 854 931, tel.: +420 241 011 070, fax.: +420 241 011 093.

Odběr novinek zrušíte kliknutím na tento odkaz .

Kontakt na redakci: redakce@businessinfo.cz, tel.: +420 241 011 070