Ing. František Knížek

Odkazy


Technická tvůrčí práce / Související stránky na webu:

Název: URL (adresa):
Úřad průmyslového vlastnictví České republiky (Praha 6) http://www.upv.cz/
Komora patentových zástupců České republiky (Brno) http://www.patzastupci.cz/
Česká advokátní komora (Praha 1) http://www.advokatni-komora.cz/
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (Praha 2) http://www.ckait.cz/
Český svaz vědeckotechnických společností (Praha 1) http://www.csvts.cz/
Český svaz vynálezců a zlepšovatelů (Praha 1) http://www.csvz.cz/
Česká hutnická společnost (Třinec) http://www.trz.cz/chs
Asociace inovačního podnikání České republiky (Praha 1) http://www.aipcr.cz/
Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví (Hradec Králové) http://www.glass.cz/arid/
Asociace výzkumných organizací (Praha 4) http://www.avo.cz/
Svaz průmyslu a dopravy České republiky (Praha 1) http://www.spcr.cz/
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade (Praha 2) http://www.czechtrade.cz/
Agentura pro podporu podnikání a investic / CzechInvest (Praha 2) http://www.czechinvest.cz/
Česká asociace franchisingu / ČAF (Praha 1) http://www.czech-franchise.cz/
Sdružení pro zahraniční investice / AFI (Praha 2) http://www.afi.cz/
Česko-německá obchodní a průmyslová komora (Praha 1) http://tschechien.ahk.de/

Informační portály:

Název: URL (adresa):
Prosazování práv z duševního vlastnictví (Informační systém, Macron Software) http://www.dusevnivlastnictvi.cz/
Portál veřejné správy České republiky (Rozcestník; Ministerstvo informatiky) http://portal.gov.cz/wps/portal
Centrální adresa (oficiální informační systém o veřejných zakázkách, dražbách a ostatních nabídkách; Česká pošta) http://www.centralni-adresa.cz/
BusinessInfo (Oficiální portál pro podnikání a export; provozovatel CzechTrade) http://www.businessinfo.cz/
Ekoinfo (Informační a pracovní server pro malé a střední podniky) http://www.ekoinfo.cz/
Inovace.cz (Informace, kontakty a návody pro inovace) http://www.inovace.cz/
Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě http://www.ice-ckait.cz/
Informační centrum neziskových organizací (Služby pro neziskové organizace, veřejnou správu, média, firmy, veřejnost; ICN) http://www.neziskovky.cz/
Euroskop.cz (Vše o Evropské unii) http://www.euroskop.cz/

Vědeckotechnické parky, technologická a inovační centra, rozvojové agentury:

Název: URL (adresa):
Společnost vědeckotechnických parků České republiky (Praha 1) http://www.svtp.cz/
Jihomoravské inovační centrum - JIC (Brno) http://www.jic.cz
Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (České Budějovice) http://www.jaip.cz/
Technologické a inovační centrum ČVUT - TIC (Praha 6) http://www.bic.cvut.cz/
Technologické centrum Akademie věd ČR (Národní informační centrum pro evropský výzkum, Praha 6) http://www.tc.cz/
Centrum inovačního vzdělávání Liblice (Středisko společných činností Akademie věd ČR, v.v.i.) http://liblice.demo.alstanet.cz/
Česká asociace rozvojových agentur - ČARA (Ostrava) http://www.cara.cz/
Akademie Produktivity a Inovací, s.r.o. - API (Želevčice) http://www.podnikova-akademie.cz/
Asistenční centrum, a.s., AC pro regionální rozvoj (Most ) http://www.asistencnicentrum.cz

Vysoké školy:

Název: URL (adresa):
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s.) (Praha 10) http://www.mup.cz/
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (Praha 5) http://www.vsmie.cz/

Zlepšovací návrhy, náměty pro řešení, veřejně prospěšné projekty, nabídky vzdělávání:

Název: URL (adresa):
Občanské sdružení PODNĚTY.CZ - zlepšení činnosti veřejné a státní správy / Národní databáze občanských podnětů (Český Krumlov) http://www.podnety.cz/
Projekt JAZYKY BEZ BARIÉR - Speciální program pro jazykovou výuku dětí a mládeže se specifickými potřebami učení i pro populaci bez "jazykových buněk" (Praha 10) http://www.jazyky-bez-barier.cz/
EduCity - Největší on-line nabídka vzdělávání (inSITE, s.r.o., Plzeň) http://www.educity.cz/
DAT CZ - Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) http://www.eu-dat.cz/
Moravská zemská knihovna - Patentové informace, školení (Brno) http://www.mzk.cz/

Zahraniční stránky:

Název: URL (adresa):
WIPO - World Intellectual Property Organization, Geneva, Switzerland (Světová organizace duševního vlastnictví, Ženeva, Švýcarsko) http://www.wipo.int/
IFIA - International Federation of Inventors´ Associations, Budapest, Hungary (Mezinárodní federace vynálezeckých sdružení, Budapešť, Maďarsko) http://www.invention-ifia.ch/
http://www.1000inventions.org/
About.com: Inventors - Find: A to Z Inventions, A to Z Inventors (About, Inc., A part of The New York Times Company) http://inventors.about.com/
Brainy History - Today's History and Birthdays / Events / Birthdays / Deaths / Years (BrainyMedia.com) http://www.brainyhistory.com/
Greatest Inventions - The Evolution of Man through History (Team C002942, ThinkQuest 2000) http://library.thinkquest.org/C002942/home.shtml
The Great Idea Finder - Innovation History http://www.ideafinder.com/history/index.html
CBC Kids - The History of Invention, a timeline from Pottery to Computers http://www.cbc.ca/kids/general/the-lab/history-of-invention/default.html
History of useless inventions - chindogu (designboom) http://www.designboom.com/history/useless.html

 


Editor: Ing. František Knížek.
E-Mail:
fknizek@centrum.cz

Stránka vytvořena dne 21. června 2000. Datum poslední úpravy: 09. říjen 2010 21:14:09.
Kódování češtiny: Windows-CP1250.


Počítadlo přístupů od 24.12.2003


© Ing. František Knížek 2000 - 2010

Powered by wz.cz

Na osobní stránku   Hlavní stránka Projekty